Gör din egen wiki!


Våren och hösten 2010 erbjuder Medioteket, Stockholms Utbildningsförvaltning ett seminarium och en kurs om att använda wikis och bloggar i skolan. Seminaret och kursen kompletterar varandra och kan med fördel kombineras, men båda fungerar också fristående.

Här finns presentationen vi jobbade utifrån under wikikursen den 27/10, 2010:

Vid seminariet Läs och skriv med IKT den 4 februari berättar läraren Sandra Wissting om hur hon och hennes elever jobbat med wikis. Kristina Alexanderson som också är lärare och även arbetar för webbstjärnan beskriver hur hon för litterära samtal med sina elever i bloggar. Läs mer om seminariet här:


Kursen Gör din egen wiki eller blogg ger möjlighet att vid tre workshops arbeta praktiskt med att skapa en egen blogg respektive wiki. Kristina Alexanderson från Webbstjärna medverkar även här. Den 24 februari handleder hon kursdeltagarna i bloggandets konst. Andra tillfället, den 22 mars, kommer Kristina att vara med första timmen för att följa upp hur det går med bloggandet. Därefter går vi över till att göra varsin wiki under handledning av Elisabeth och Charlotte. Mer information om kursen:


Sista träffen, den 12 april, har vi vernissage!
Höstterminen 2010 är vernissagen den 17 november.

Här finns länk till litteraturlista.

Massor av tips på Multimediabyrån.

Kursutvärdering finns här

Här är kursutvärderingen för hösten 2010

Här nedanför finns en riktigt rolig film som illustrerar skillnaden mellan blogg och wiki!Home