Lägga in bilder

  • DSCF0002.JPGBörja förstås med att klicka på "Edit".
  • Klicka sedan på bild- och filikonen vilket är rutan med texten "File" i editorns verktygsrad.
  • Sök fram en bild eller fil från din dator.
  • När du valt bild eller fil, så klickar du på "Open"
  • Ladda upp; "Upload" den valda bilden eller filen som då kommer att visa sig under "Insert a file".
  • Sätt markören på den plats på sidan där du vill ha bilden eller filen.
  • Dubbelklicka på bilden/filen för att placera den på sidan.
  • Om du vill göra om storleken på bilden så kan du klicka på den så att den blir markerad och sedan "dra" i någon av de små vita rutorna.


När du ska publicera bilder i din wiki, så kan det vara bra att ha koll på Creative Commons. Kolla Kristina Alexanderssons lathund!