Så där ja, dags att börja skriva och redigera!


Det är busenkelt att redigera sidor i Wikispaces!
  • Klicka på "Edit" eller "Edit this page" (står lite olika beroende på wikins layout) högt upp på den sidan där du vill skriva osv. Då öppnas editorn och sidan blir ett dokument som går att redigera.
  • Du kan formatera din text med fetstil, kursiv, understrykning, olika typsnitt och olika rubriker m.m. i editorns verktygsrad.
  • När du vill spara det du skrivit klickar du på "Save" längst till höger i editorn och sidan blir åter en webbsida - men nu med dina tillägg och ändringar.EditPage.jpg