Vad är egentligen en Wiki?

Med en wiki kan du snabbt skapa enkla webbplatser som grupper av människor, som t.ex en klass, kan redigera och arbeta kring tillsammans. I wikin kan flera, ja till och med väldigt många personer, bidra till att skriva, ändra och redigera innehållet i wikisidorna direkt i webbläsaren. Det är enkelt att samarbeta om texter i en wiki! Flera wikis som t. ex Wikispaces och PBworks är mycket lätta att använda och kräver inte någon html- eller wiki-kodning. Att skriva i en wiki är ungefär som att skriva i ett Worddokument. Läs mer om vad en wiki är här.

Wikin passar, precis som bloggen, bra inom undervisningen genom sin interaktiva karaktär och eftersom den gör det lätt att samla, och utbyta information. Texterna kan lätt kompletteras med t.ex. Word- eller Excel-filer, länkar, bilder, och film- och ljudfiler, vilket är praktiskt och gör wikin roligare att besöka.

Som lärare får du tillgång till ett nytt sätt att presentera uppgifter och följa dina elevers arbete. I wikin kan man slå flera flugor i en smäll genom att både kursinformation, uppgifter och elevernas redovisningar av sina uppgifter finns på ett och samma ställe! Dessutom kan du efterhand fylla på med instruktioner och ge snabb respons på alla dina elevers arbeten på en och samma plats.

Alla förändringar som sker på wiki-sidorna sparas och man kan jämföra texter i olika versioner, vilket ger ett starkt stöd vid gemensamt skrivande. När man klickar på History-fliken som finns på varje wiki-sida, så ser man precis vilka ändringar som gjorts och av vem och när.

En annan flik på varje sida är Discussion. Den funktionen erbjuder ännu en möjlighet att kommentera eller diskutera en sidas innehåll, utanför men ända i anslutning till sidan.

Wikins förtjänster i sammanfattning (fyll gärna på):

 • Lätt att samarbeta kring textskapande
 • Alla kan vara författare/producenter
 • Möjligt för läraren att rätta språkfel, följa eleverna och redigera och rätta alla texter på ett ställe
 • Möjligt att samarbeta med andra klasser, skolor osv.
 • Att det finns publik/läsare utöver läraren upplevs ofta som uppmuntrande, roligt och engagerande
 • Att uttrycka sig skriftligt med digitala, webbaserade verktyg kan uppmuntra, väcka skrivglädje och utveckla språket
 • Bra för dem som har svårt att tala i grupp
 • Alla förändringar/redigeringar sparas och kan jämföras och återtas vid behov
 • Läraren ser vem som skrivit vad och när
 • Diskussionsfunktion i anslutning till varje sida
 • Det går att ladda upp bilder, ljud, film, word- och PDF-filer

Användningsområden (fortsätt gärna listan med egna förslag!) :

Det är vanligt att wikisar används som ett verktyg för informationssamling, som Wikipedia t.ex. Men det går att använda en wiki för alla möjliga olika sorters gruppwebbplatser, både för faktatexter och fiktivt skrivande. Här är några förslag på hur wikin kan användas i skolan:
 • Bokcirklar där man gemensamt kan kommentera böcker som lästs i klassen.
 • Skriva en berättelse tillsammans – med möjlighet att påverka, skapa och/eller välja olika händelseförlopp.
 • Skriva egna berättelser, noveller eller dikter fördelade på olika sidor i wikin, efter teman, författare m.m.
 • En webbplats där elever och pedagoger kan utbyta boktips och/eller filmtips med utrymme för diskussion
 • Gruppen kan skapa en wiki om sin idrottsklubb eller någon intresseförening.
 • Klassen kan samarbeta kring en webbplats utifrån en skoluppgift om något specifikt ämne/tema och samtidigt få möjlighet att redovisa, både individuellt och gemensamt, på samma wiki. Lärare och klasskamrater kan hjälpas åt att med rättning och förbättring och kan ha en pågående diskussion kring arbetet.
 • Jobba tillsammans med en informationssida om sin skola; historik, framtidsplaner osv. med bilder, och text.
 • Dokumentation, loggbok och redovisning av projektarbete, enskilt eller i grupp.

http://www.wikispaces.com/examples kan du se flera exempel på wiki-användning, både i och utanför skolundervisningen.
För ännu mer information se t. ex Wiki om skolwikis.

Home